Blåbetong, vad är det?

Blåbetong, även känd som blå lättbetong, är ett byggmaterial baserat på alunskiffer och används vanligtvis i form av gasbetong. Det är känt för att vara den största källan till radon bland våra byggnadsmaterial. Radon är en radioaktiv gas som kan tränga in i våra hem och anses vara en allvarlig hälsorisk. Det finns olika sätt …